Grupowe ubezpieczenie na życie

Każdy z nas czuje się odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich oraz chce zabezpieczyć się finansowo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Pracodawcy również coraz częściej udostępniają swoim pracownikom możliwość grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Od lat zajmujemy się opracowywaniem programów grupowych ubezpieczeń na życie, które powstały w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy i ich pracowników. Zapewniają one ochronę życia i zdrowia oraz stanowią pomoc finansową w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia. Programy grupowe dedykowane są dla właścicieli firm, ich pracowników, jak również najbliższych członków rodziny tj. małżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci.

 

Umowy grupowego ubezpieczenia na życie zapewniają przede wszystkim wypłatę świadczenia członkom rodziny w przypadku wystąpienia zgonu ubezpieczonego. Dodatkowo rozszerzony zakres ochrony może stanowić wsparcie w przypadku wystąpienia zgonu członka rodziny ubezpieczonego czy jego choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Skutkiem takich wydarzeń może być np. pobyt w szpitalu, konieczność leczenia specjalistycznego, operacji chirurgicznych, a konsekwencją trwały uszczerbek na zdrowiu czy niezdolność do pracy. Dla naszych Klientów opracowujemy dedykowany zakres ubezpieczenia dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki branży w jakiej funkcjonuje np. poprzez rozszerzenie ochrony o dodatkowe klauzule, czy wprowadzenie niestandardowych odstępstw.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie stanowią aktualnie podstawowy benefit pracowniczy. Pracodawca, który prowadzi taki program buduje swój pozytywny wizerunek oraz stwarza pozapłacową przewagę na rynku pracy. Dobrze skonstruowany program zabezpiecza pracownika, członków jego rodziny oraz pracodawcę. 

 

W ramach współpracy oferujemy kompleksową obsługę obejmującą audyt aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia oraz szczegółową analizę potrzeb Klienta. Nasze doradztwo dopasowujemy do specyfiki działalności, branży Klienta oraz struktury zatrudnionej kadry pracowniczej. Efektem naszej pracy jest przygotowanie dla Państwa rekomendacji w zakresie wskazania najlepszego ubezpieczyciela oraz najkorzystniejszego programu ubezpieczenia. Rekomendacja poparta jest przeprowadzoną analizą wszystkich otrzymanych ofert. Dodatkowo mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakresie wdrożenia programu poprzez organizację akcji informacyjnych i spotkań z pracownikami. Przez cały okres trwania umowy stanowimy wsparcie zarówno dla osób obsługujących program ubezpieczenia jak i dla pracowników. Wspieramy również w procesie likwidacji świadczeń.

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: