Pracownicze Plany Kapitałowe

W nawiązaniu do wejścia w życie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych utworzyliśmy dedykowaną spółkę - Benefit Broker Service S.C.

 

Również w tym zakresie będziemy dla Państwa wsparciem w całym procesie od wyboru instytucji finansowej, przez spotkania informacyjne

z pracownikami po wdrożenie programu.

Co czeka podmioty zatrudniające?

 

Państwo, jako Podmiot zatrudniający, mają obowiązki wynikające z zapisów Ustawy tj.:

- wybór instytucji finansowej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych,

- obowiązki informacyjne względem osób zatrudnionych,

- obowiązki dotyczące naliczania i potrącania wpłat zgodnie z zapisami Ustawy.

 

Porady pośrednika, jego opracowania oraz materiały mogą pomóc w procesie wyboru instytucji finansowej. Dodatkowo w przypadku kontroli zebrane materiały będą potwierdzeniem przeprowadzenia procesu negocjacji oraz zawarcia umów zgodnie z przepisami prawa.

składka podstawowa 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (min. 0,5% jeśli pracownik osiąga wynagrodzenie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę)
składka dodatkowa do 2% w/w podstawy

Osoba zatrudniona

- Pracownik

składka podstawowa 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

składka dodatkowa do 2,5% w/w podstawy

Podmiot zatrudniający

- Pracodawca

wpłata powitalna - 250 PLN

dopłata roczna - 240 PLN

Skarb Państwa

- Fundusz Pracy

Kto finansuje wpłaty?

Kto może uczestniczyć w PPK?

Osoby zatrudnione w wieku od 18. do 55. roku życia

- automatyczny zapis do programu z możliwością pisemnej rezygnacji

podmioty zatrudniające min. 250 osób zatrudnionych

(wg stanu na dzień 31.12.2018r.)

01.07.2019r.

01.01.2020r.

01.07.2020r.

01.01.2021r.

podmioty zatrudniające min. 50 osób zatrudnionych

(wg stanu na dzień 30.06.2019r.)

podmioty zatrudniające min. 1 osobę zatrudnioną oraz jednostki budżetowe

podmioty zatrudniające min. 20 osób zatrudnionych

(wg stanu na dzień 31.12.2019r.)

Harmonogram obowiązywania zapisów Ustawy:

Osoby zatrudnione w wieku powyżej 55. do 70. roku życia

- udział w programie wyłącznie na wniosek osoby zatrudnionej

Osoby zatrudnione w wieku powyżej 70. roku życia

- brak możliwości udziału w programie

Co możemy zaoferować przy współpracy w zakresie PPK?

 

  • wsparcie w zakresie interpretacji zapisów Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych

  • nasze wieloletnie doświadczenie i znajomość instytucji finansowych

  • wzory wymaganych dokumentów niezbędne do udokumentowania procesu wyboru instytucji finansowej

  • opracowania i porównania ofert wszystkich instytucji finansowych niezbędne do procesu negocjacji

  • zebranie dedykowanych ofert od wybranych instytucji finansowych

  • wsparcie w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych

  • spotkania informacyjne dla osób obsługujących umowy oraz pracowników

  • wsparcie w zakresie komunikacji z wybraną instytucją finansową podczas podpisywania umów oraz w późniejszej administracji

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: