Ubezpieczenia D&O

ubezpieczenia Członków Zarządu oraz Władz spółek kapitałowych

Zadaniem ubezpieczenia D&O jest ochrona członków władz spółki przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Uruchamia się między innymi w przypadku roszczeń ze strony: kontrahenta, wierzyciela, akcjonariusza, pracownika lub pozwu ze strony samej spółki.

 

Ubezpieczonymi są kluczowe osoby u ubezpieczającego i podmiotów zależnych: członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, prokurenci, dyrektorzy i kierownicy, pracownicy zarządzający i wykonujący funkcje nadzorcze. Ochrona obejmuje również współmałżonków i spadkobierców ubezpieczonych.

 

Ubezpieczenie zadziała, kiedy w okresie ubezpieczenia wpłynie do Członka Zarządu lub innych osób objętych ubezpieczeniem roszczenie dotyczące działań, błędów lub zaniechań popełnionych także w przeszłości. Ubezpieczenie chroni również poprzednich Członków Zarządu - roszczenie w związku z ich decyzjami może wpłynąć do Spółki w każdym momencie.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szeroko rozumiane koszty obrony, począwszy od porady prawnej przez postępowania karne, karno- skarbowe i administracyjne prowadzone przeciwko ubezpieczonym, kary administracyjne, zobowiązania publicznoprawne spółki powstałe na bazie art. 107, 116 Ordynacji Podatkowej oraz zasądzone roszczenia.

 

Zakres ubezpieczenia, dobór właściwych klauzul, wysokość sum gwarancyjnych, modyfikacja wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Towarzystw, zależy od rodzaju prowadzonej działalności firmy, jej wielkości oraz oczekiwań przedsiębiorcy i ma istotne znaczenie w zapewnieniu firmom właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Wyżej wskazane aspekty ochrony ubezpieczeniowej szeroko omawiamy i każdorazowo dostosowujemy do Państwa potrzeb i możliwości.

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: