Ubezpieczenia komunikacyjne

Naszym Klientom oferujemy następujące produkty ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych:

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC znajduje zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.

W przypadku braku polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczona jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym pokrycie kosztów naprawy, bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np. stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np. utraty samochodu w wyniku pożaru lub działania sił natury) lub utraty pojazdu w wyniku kradzieży.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Jest to ubezpieczenie, które zapewnia finansową pomoc kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym autem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w trakcie jazdy autem lub podczas wsiadania do pojazdu czy wysiadania z niego.

Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie Assistance (ASS)

Assistance to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje przede wszystkim wsparcie techniczne np. naprawy na miejscu, dostarczenia paliwa lub uruchomienia silnika (np. zimą), dodatkowego holowania, najmu pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu, umożliwienia kontynuacji podróży lub powrotu i inne, w których świadczona jest pomoc na koszt ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb gwarantuje pokrycie kosztów i szybkie zorganizowanie wymiany szyby w samochodzie, bądź też jej naprawę. Ubezpieczyciel zapewni naprawę lub wymianę szyby w profesjonalnym warsztacie specjalizującym się w szybach samochodowych.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowcy

Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej zapewniają korzystającym z nich Klientom ochronę przed ponoszeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Główną cechą ochrony ubezpieczeniowej jest zapewnienie pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń lub zwrot kosztów obrony np. w postępowaniu karnym.

 

Proponujemy rozwiązania, które obejmują między innymi następujące obszary:

- negocjowanie stawek, a także zakresu ochrony z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

- przygotowanie umowy generalnej dla wszystkich pojazdów floty lub umów indywidualnych (zgodnie z życzeniem Klienta)

- zarządzanie procesem administracyjnym, w tym nadzorowanie terminów ekspiracji polis, monitorowanie płatności składek i rat, wycena pojazdów, zgłaszanie pojazdów do ubezpieczenia

- wsparcie w zakresie zgłaszania i likwidacji szkód oraz zbycia pojazdów

 

Przygotowywane przez nas programy ubezpieczeń komunikacyjnych dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klientów.

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: