Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Z mocy prawa każdy jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy pokrywa szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia, a także wprowadzonym produktem do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt), jak i na bazie rozszerzenia czyste straty finansowe.

 

Prawidłowo skonstruowana polisa ubezpieczeniowa zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przedsiębiorcę przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Co istotne, umowa ubezpieczeniowa zapewnia ochronę z tytułu nieumyślnie wyrządzonej szkody, w tym także szkody spowodowanej rażącym niedbalstwem.

 

Zakres ubezpieczenia, dobór właściwych klauzul, wysokość sum gwarancyjnych, modyfikacja wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Towarzystw, a także uzupełnienie ochrony o inne produkty ( ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu) zależy od rodzaju prowadzonej działalności firmy, jej wielkości oraz oczekiwań przedsiębiorcy i ma istotne znaczenie w zapewnieniu firmom właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Wyżej wskazane aspekty ochrony ubezpieczeniowej szeroko omawiamy i każdorazowo dostosowujemy do Państwa potrzeb i możliwości.

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: