Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne mają za zadanie zapewnić ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich urządzeń, maszyn, sprzętów i aparatów wykorzystywanych w prowadzonej działalności a głównie w procesach produkcyjnych, realizacji inwestycji budowlanych i wszelkich robót kontraktowych.

Wypłacone odszkodowanie pokrywa straty materialne, powstałe w wyniku zdarzeń polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz utracie ubezpieczonego sprzętu. Ubezpieczeniem tym można np.: zrekompensować szkody powstałe w mieniu, sprzęcie, zapleczu inwestora, wykonawcy i podwykonawcy.

Ubezpieczenia techniczne w swoim zakresie obejmują obok ryzyk standardowych także błędy w obsłudze spowodowane przez pracowników.

 

Najważniejsze dostępne na polskim rynku rodzaje ubezpieczeń technicznych to:

  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie maszyn od awarii
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
  • ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)
  • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn

 

Ubezpieczenia techniczne, pozwalają chronić sprzęt wykorzystywany w działalności i prace wykonywane za jego pomocą. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń technicznych objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Są to specjalne polisy dedykowane urządzeniom firmowym oraz skutkom ich niezdolności do pracy. W ramach oferty ubezpieczeń technicznych w Benefit Broker oferujemy następujące rozwiązania:

  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pozwalające na ochronę maszyn, urządzeń i linii technologicznych od ognia, przepięć oraz innych zjawisk losowych,

  • ubezpieczenie urządzeń od awarii – tego typu polisa chroni Cię w razie wystąpienia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy (również z koniecznością sprowadzenia nowych części), będącej następstwem m.in. działania sił wyższych, wady konstrukcyjnej, błędu ludzkiego lub niedotrzymania parametrów prądu,

  • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn – z tym ubezpieczeniem gwarantujesz sobie zwrot utraconych zysków w okresie, gdy awaria urządzeń doprowadziła do przerwania działalności,

  • ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu, chroniące Twój biznes przed następstwami zdarzeń losowych w czasie prowadzonej budowy lub montażu elementów W zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych prac, ubezpieczenie dzielimy na: ryzyka budowy (CAR – Contractors All Risks) i ryzyka montażu (EAR – Erection All Risks).

 

Wybierając ubezpieczenie techniczne zyskujesz dla swojej firmy ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą zagrozić funkcjonowaniu Twojego biznesu. W celu dobrania odpowiedniej polisy zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści pomogą dopasować zakres ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: